—Cenník:

Štandart

—Cenník:

Doplatok pre poistencov

 • Injekčná anestézia – 10.00 Eur
 • Intraorál. incízia abscesu – 20.00 Eur
 • Dekapsulácia zuba + anestézia – 11.00 Eur
 • Stiahnutie korunky alebo mostíka – 10.00 Eur
 • Ošetrenie prerezávania zuba múdrosti – 18.00 Eur
 • Ošetrenie a kontrola po chirurgickom zákroku – 10.00 Eur
 • Chirurgická extrakcia zub múdrosti – 60.00 Eur
 • Chirurgická revízia rany + anestézia – 15.00 Eur
 • Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa – 30.00 Eur
 • Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňa – 40.00 Eur
 • Odstránenie zubného kameňa UZ – 40.00 Eur
 • Pieskovaní s AIR FLOW – 10.00 Eur
 • Flouridácia zubov – 10.00 Eur
 • Bielenie zubov systémom ZOOM – 300.00 Eur
 • Lokálne ošetrenie gingivy alebo sliznice – 15.00 Eur
 • Podložka pod vyplň – 10.00 Eur
 • Jednoplôšková výplň (distálny úsek) – 30.00 Eur
 • Dvojplôšková výplň (distálny úsek) – 40.00 Eur
 • Trojplôšková výplň (distálny úsek) – 50.00 Eur
 • Jednoplôšková výplň (frontálny úsek) – 40.00 Eur
 • Dvojplôšková výplň (frontálny úsek) – 50.00 Eur
 • Trojplôšková výplň (frontálny úsek) – 60.00 Eur
 • Sklovláknový čap – 20.00 Eur
 • Dočasné ošetrenie hlbokého kazu – 15.00 Eur
 • Endodontické ošetrenie - trepanácia zuba – 10.00 Eur
 • Plnenie koreň. kanála jednokoreňového zuba – 30.00 Eur
 • Plnenie koreň. kanálov viackoreňového zuba – 60.00 Eur
 • Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie + návrh. – 30.00 Eur
 • Znovu nacementovanie korunky alebo mostíka – 10.00 Eur
 • Odtlačok pri oprave snímacej náhrady - protézy – 20.00 Eur
 • Celková alebo čiastočná sním. nahratá – 1x250-450 Eur
 • Celková, čiast. náhrada 1x - nadšt. – od 90.00 Eur
 • Injekčná anestézia. – 6.00 Eur
 • Intraorál. incízia abscesu – 15.00 Eur
 • Dekapsulácia zuba + anestézia – 10.00 Eur
 • Stiahnutie korunky alebo mostíka – 10.00 Eur
 • Ošetrenie a kontrola po chirurg. zákroku – 5.00 Eur
 • Ošetrenie prerezávania zuba múdrosti – 15.00 Eur
 • Chirurgická extrakcia zub múdrosti, separácia koreňov – 30 .00 Eur
 • Chirurgická revízia rany + anestézia – 5.00 Eur
 • Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňa – 25.00 Eur
 • Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa – 20.00 Eur
 • Odstránenie zubného kameňa UZ – 15.00 Eur
 • Pieskovaní s AIR FLOW – 5.00 Eur
 • Flouridácia zubov – 5.00 Eur
 • Bielenie zubov systémom ZOOM – 200.00 Eur
 • Lokálne ošetrenie gingivy alebo sliznice – 5.00 Eur
 • Podložka pod vyplň – 10.00 Eur
 • Jednoplôšková výplň (distálny úsek) - fotokompozit – 20.00 Eur
 • Dvojplôšková výplň (distálny úsek) - fotokompozit – 25.00 Eur
 • Trojplôšková výplň (distálny úsek) - fotokompozit – 30.00 Eur
 • Jednoplôšková výplň (frontálny úsek) - fotokompozit – 25.00 Eur
 • Dvojplôšková výplň (frontálny úsek) - fotokompozit – 30.00
 • Trojplôšková výplň (frontálny úsek) - fotokompozit – 35.00 Eu
 • Sklovláknový čap – 15.00 Eur
 • Dočasné ošetrenie hlbokého kazu – 5.00 Eur
 • Endodontické ošetrenie - trepanácia zuba – 5.00 Eur
 • Výplň koreň. kanála jednokoreňového zuba nadšt. – 20.00 Eur
 • Výplň koreň. kanálov viackoreňového zuba nadšt. – 45.00 Eur
 • Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie + návrh. – 30.00 Eur
 • Znovu nacementovanie korunky alebo mostíka – 10.00 Eur
 • Odtlačok pri oprave snímacej náhrady - protézy – 20.00 Eur
 • Celková alebo čiastočná sním. nahratá – 1x120-360 Eur
 • Celková, čiast. náhrada 1x - nadšt. – od 90.00 Eur

—Cenník:

Štandart

 • Injekčná anestézia – 10.00 Eur
 • Intraorál. incízia abscesu – 20.00 Eur
 • Dekapsulácia zuba + anestézia – 11.00 Eur
 • Stiahnutie korunky alebo mostíka – 10.00 Eur
 • Ošetrenie prerezávania zuba múdrosti – 18.00 Eur
 • Ošetrenie a kontrola po chirurgickom zákroku – 10.00 Eur
 • Chirurgická extrakcia zub múdrosti – 60.00 Eur
 • Chirurgická revízia rany + anestézia – 15.00 Eur
 • Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa – 30.00 Eur
 • Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňa – 40.00 Eur
 • Odstránenie zubného kameňa UZ – 40.00 Eur
 • Pieskovaní s AIR FLOW – 10.00 Eur
 • Flouridácia zubov – 10.00 Eur
 • Bielenie zubov systémom ZOOM – 300.00 Eur
 • Lokálne ošetrenie gingivy alebo sliznice – 15.00 Eur
 • Podložka pod vyplň – 10.00 Eur
 • Jednoplôšková výplň (distálny úsek) – 30.00 Eur
 • Dvojplôšková výplň (distálny úsek) – 40.00 Eur
 • Trojplôšková výplň (distálny úsek) – 50.00 Eur
 • Jednoplôšková výplň (frontálny úsek) – 40.00 Eur
 • Dvojplôšková výplň (frontálny úsek) – 50.00 Eur
 • Trojplôšková výplň (frontálny úsek) – 60.00 Eur
 • Sklovláknový čap – 20.00 Eur
 • Dočasné ošetrenie hlbokého kazu – 15.00 Eur
 • Endodontické ošetrenie - trepanácia zuba – 10.00 Eur
 • Plnenie koreň. kanála jednokoreňového zuba – 30.00 Eur
 • Plnenie koreň. kanálov viackoreňového zuba – 60.00 Eur
 • Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie + návrh. – 30.00 Eur
 • Znovu nacementovanie korunky alebo mostíka – 10.00 Eur
 • Odtlačok pri oprave snímacej náhrady - protézy – 20.00 Eur
 • Celková alebo čiastočná sním. nahratá – 1x250-450 Eur
 • Celková, čiast. náhrada 1x - nadšt. – od 90.00 Eur

Doplatok pre poistencov

 • Injekčná anestézia. – 6.00 Eur
 • Intraorál. incízia abscesu – 15.00 Eur
 • Dekapsulácia zuba + anestézia – 10.00 Eur
 • Stiahnutie korunky alebo mostíka – 10.00 Eur
 • Ošetrenie a kontrola po chirurg. zákroku – 5.00 Eur
 • Ošetrenie prerezávania zuba múdrosti – 15.00 Eur
 • Chirurgická extrakcia zub múdrosti, separácia koreňov – 30 .00 Eur
 • Chirurgická revízia rany + anestézia – 5.00 Eur
 • Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňa – 25.00 Eur
 • Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa – 20.00 Eur
 • Odstránenie zubného kameňa UZ – 15.00 Eur
 • Pieskovaní s AIR FLOW – 5.00 Eur
 • Flouridácia zubov – 5.00 Eur
 • Bielenie zubov systémom ZOOM – 200.00 Eur
 • Lokálne ošetrenie gingivy alebo sliznice – 5.00 Eur
 • Podložka pod vyplň – 10.00 Eur
 • Jednoplôšková výplň (distálny úsek) - fotokompozit – 20.00 Eur
 • Dvojplôšková výplň (distálny úsek) - fotokompozit – 25.00 Eur
 • Trojplôšková výplň (distálny úsek) - fotokompozit – 30.00 Eur
 • Jednoplôšková výplň (frontálny úsek) - fotokompozit – 25.00 Eur
 • Dvojplôšková výplň (frontálny úsek) - fotokompozit – 30.00
 • Trojplôšková výplň (frontálny úsek) - fotokompozit – 35.00 Eu
 • Sklovláknový čap – 15.00 Eur
 • Dočasné ošetrenie hlbokého kazu – 5.00 Eur
 • Endodontické ošetrenie - trepanácia zuba – 5.00 Eur
 • Výplň koreň. kanála jednokoreňového zuba nadšt. – 20.00 Eur
 • Výplň koreň. kanálov viackoreňového zuba nadšt. – 45.00 Eur
 • Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie + návrh. – 30.00 Eur
 • Znovu nacementovanie korunky alebo mostíka – 10.00 Eur
 • Odtlačok pri oprave snímacej náhrady - protézy – 20.00 Eur
 • Celková alebo čiastočná sním. nahratá – 1x120-360 Eur
 • Celková, čiast. náhrada 1x - nadšt. – od 90.00 Eur

Receptionist
Name

MUDr.
Michal Tsap

Nurse
Name

Dentálna
hygienička